اجرای طرح های عمرانی در سوریه درپی برقراری ثبات نسبی

دولت سوریه پس از برقراری ثبات نسبی در این کشور ، بازسازی و اجرای طرح های عمرانی را آغاز کرده است.
۱۳:۳۰ – ۱۳۹۴ جمعه ۲۸ اسفند


cars

خبر اسلامی

label, , , , , , , , ,

About the author