اجرایی شدن آئین نامه مبارزه باقاچاق

اجرایی شدن آئین نامه مبارزه باقاچاق
آئین نامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از امروز اجرا می شود.
۰۷:۴۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۹ تیر


اجرایی شدن آئین نامه مبارزه باقاچاق

آئین نامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از امروز اجرا می شود.
۰۷:۴۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۹ تیر


اجرایی شدن آئین نامه مبارزه باقاچاق

ابزار رسانه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author