اثر انگشت استقلالی ها در دفتر هیات فوتبال استان تهران

اثر انگشت استقلالی ها در دفتر هیات فوتبال استان تهران
بازیکنان استقلال قراردادهایشان را در هیات فوتبال ثبت کردند تا آبی پوش بودن آن ها برای فصل آینده رسمیت پیدا کند.

اثر انگشت استقلالی ها در دفتر هیات فوتبال استان تهران

بازیکنان استقلال قراردادهایشان را در هیات فوتبال ثبت کردند تا آبی پوش بودن آن ها برای فصل آینده رسمیت پیدا کند.
اثر انگشت استقلالی ها در دفتر هیات فوتبال استان تهران

اخبار جهان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author