اتحاد فدراسیون فوتبال و خبرگزاری نیمه دولتی برای تخریب صدا و سیما

اتحاد فدراسیون فوتبال و خبرگزاری نیمه دولتی برای تخریب صدا و سیما
در پی انتشار مطلبی با عنوان « درآمد میلیاردی صداوسیما از فوتبال» و نیز اطلاعیه فدراسیون فوتبال در موضوع حق پخش، روابط عمومی صداوسیما توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد.
۲۲:۰۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۸ اردیبهشت


اتحاد فدراسیون فوتبال و خبرگزاری نیمه دولتی برای تخریب صدا و سیما

در پی انتشار مطلبی با عنوان « درآمد میلیاردی صداوسیما از فوتبال» و نیز اطلاعیه فدراسیون فوتبال در موضوع حق پخش، روابط عمومی صداوسیما توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد.
۲۲:۰۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۸ اردیبهشت


اتحاد فدراسیون فوتبال و خبرگزاری نیمه دولتی برای تخریب صدا و سیما

آپدیت آفلاین نود 32

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author