ابهام بزرگ درباره استفاده تراکتورسازی از بازیکن محروم/سعید آقایی نمی توانسته بازی کند؟

پرسپولیسی ها بلافاصله بعد از بازی تیم شان با تراکتورسازی به بازی کردن سعید آقایی اعتراض داشتند اما این اعتراض شان وارد نبود.

دانلود ها پلاس

خرید غذا

label, , , , , , , , ,

About the author