ابرکوه ثبت ملی شد

ابرکوه ثبت ملی شد
بافت تاریخی ابرکوه با قدمت دوره اسلامی با تایید کارشناسان میراث فرهنگی به شماره ۳۱۵۲۶ در فهرست میراث ملی قرار گرفت.
۲۳:۰۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


ابرکوه ثبت ملی شد

بافت تاریخی ابرکوه با قدمت دوره اسلامی با تایید کارشناسان میراث فرهنگی به شماره ۳۱۵۲۶ در فهرست میراث ملی قرار گرفت.
۲۳:۰۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


ابرکوه ثبت ملی شد

دانلود آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author