آیا فرهاد مجیدی برای استقلال تیم می بسته است؟

آیا فرهاد مجیدی برای استقلال تیم می بسته است؟
امین منوچهری گفته اول فصل برای انتخاب تیمش تعلل کرده بود چون فرهاد مجیدی به او گفته بود منتظر باشد!

آیا فرهاد مجیدی برای استقلال تیم می بسته است؟

امین منوچهری گفته اول فصل برای انتخاب تیمش تعلل کرده بود چون فرهاد مجیدی به او گفته بود منتظر باشد!
آیا فرهاد مجیدی برای استقلال تیم می بسته است؟

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 5

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author