آیا ایرانیان امسال به حج می‌روند؟

آیا ایرانیان امسال به حج می‌روند؟
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به موانع ایجاد شده از سوی عربستان در مراسم حج امسال گفت، تصمیم‌های عربستان باعث محروم شدن زائران از حق شرعی برای حضور در میهمانی خدا می‌شود، و اگر این رفتار ادامه یابد، قطعا وارد خطوط قرمز می‌شویم.
۲۱:۳۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


آیا ایرانیان امسال به حج می‌روند؟

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به موانع ایجاد شده از سوی عربستان در مراسم حج امسال گفت، تصمیم‌های عربستان باعث محروم شدن زائران از حق شرعی برای حضور در میهمانی خدا می‌شود، و اگر این رفتار ادامه یابد، قطعا وارد خطوط قرمز می‌شویم.
۲۱:۳۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


آیا ایرانیان امسال به حج می‌روند؟

آپدیت نود 32 ورژن 8

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author