آنالیز دیدار استقلال – فولاد/ تیم مظلومی چشم نواز و تاکتیکی بازی کرد

آنالیز دیدار استقلال – فولاد/ تیم مظلومی چشم نواز و تاکتیکی بازی کرد
استقلال به همان اندازه که دربی 82 بد بود و بد بازی کرد در دیدار با فولاد خوب بود و خوب بازی کرد.

آنالیز دیدار استقلال – فولاد/ تیم مظلومی چشم نواز و تاکتیکی بازی کرد

استقلال به همان اندازه که دربی 82 بد بود و بد بازی کرد در دیدار با فولاد خوب بود و خوب بازی کرد.
آنالیز دیدار استقلال – فولاد/ تیم مظلومی چشم نواز و تاکتیکی بازی کرد

آپدیت آفلاین نود 32

label, , , , , , , , , , , ,

About the author