آنالیزور سایپا هم استعفا داد

آنالیزور سایپا هم استعفا داد
در ادامه سونامی استعفا در کادرفنی نارنجی پوشان، آنالیزور این تیم نیز پس از نوشتن بیانیه ای استعفای خود را تقدیم مدیران این تیم کرد.

آنالیزور سایپا هم استعفا داد

در ادامه سونامی استعفا در کادرفنی نارنجی پوشان، آنالیزور این تیم نیز پس از نوشتن بیانیه ای استعفای خود را تقدیم مدیران این تیم کرد.
آنالیزور سایپا هم استعفا داد

بک لینک رنک 1

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author