آلونسو: می‌خواهم از رناتو سانچس یاد بگیرم

آلونسو: می‌خواهم از رناتو سانچس یاد بگیرم
هافبک کهنه‌کار اسپانیا و باشگاه بایرن معتقد است می‌تواند از همبازی جدیدش درس بگیرد.

آلونسو: می‌خواهم از رناتو سانچس یاد بگیرم

هافبک کهنه‌کار اسپانیا و باشگاه بایرن معتقد است می‌تواند از همبازی جدیدش درس بگیرد.
آلونسو: می‌خواهم از رناتو سانچس یاد بگیرم

اتومبیل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author