آلن شیرر:/ انگلیس باید با سیستم چلسی بازی کند

آلن شیرر:/ انگلیس باید با سیستم چلسی بازی کند
آلن شیرر، گلزن افسانه ای تیم ملی انگلیس معتقد است سه شیرها باید در دیدار دوستانه برابر اسپانیا از سیستم 3-4-3 استفاده کنند.

آلن شیرر:/ انگلیس باید با سیستم چلسی بازی کند

آلن شیرر، گلزن افسانه ای تیم ملی انگلیس معتقد است سه شیرها باید در دیدار دوستانه برابر اسپانیا از سیستم 3-4-3 استفاده کنند.
آلن شیرر:/ انگلیس باید با سیستم چلسی بازی کند

واتساپ جی بی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author