آلمان سه شهروند خود را به تجارت غیر قانونی با ایران متهم کرد

آلمان سه شهروند خود را به تجارت غیر قانونی با ایران متهم کرد
دادستانی آلمان از ارائه کیفر خواستی علیه سه مرد خبرداد که متهم به تحویل سوپاپ هایی به ایران برای شرکتی هستند که زمانی مسئول ساخت رآکتور آب سنگین اراک در این کشور بوده است.
۲۱:۰۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۷ فروردین


آلمان سه شهروند خود را به تجارت غیر قانونی با ایران متهم کرد

دادستانی آلمان از ارائه کیفر خواستی علیه سه مرد خبرداد که متهم به تحویل سوپاپ هایی به ایران برای شرکتی هستند که زمانی مسئول ساخت رآکتور آب سنگین اراک در این کشور بوده است.
۲۱:۰۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۷ فروردین


آلمان سه شهروند خود را به تجارت غیر قانونی با ایران متهم کرد

فروش بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author