آغاز دور جدید مذاکرات سوری – سوری در ژنو

دور جدید مذاکرات غیر مستقیم سوری – سوری با میانجیگری سازمان ملل امروز در ژنو آغاز می شود.
۰۸:۰۱ – ۱۳۹۴ دوشنبه ۲۴ اسفند


موبایل دوستان

label, , , , , , , , ,

About the author