آغاز به کار سلامتکده جامع و تخصصی طب سنتی

آغاز به کار سلامتکده جامع و تخصصی طب سنتی
بهره برداری از نخستین سلامتکده جامع و تخصصی طب سنتی و ساختمان جدید دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز شد.
۱۴:۰۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۷ اردیبهشت


آغاز به کار سلامتکده جامع و تخصصی طب سنتی

بهره برداری از نخستین سلامتکده جامع و تخصصی طب سنتی و ساختمان جدید دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز شد.
۱۴:۰۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۷ اردیبهشت


آغاز به کار سلامتکده جامع و تخصصی طب سنتی

آپدیت آفلاین نود 32

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author