آرسنال خواهان جذب مدافع بایرن مونیخ

آرسنال خواهان جذب مدافع بایرن مونیخ
مدافع راست بایرن مورد توجه باشگاه آرسنال قرار گرفته است.

آرسنال خواهان جذب مدافع بایرن مونیخ

مدافع راست بایرن مورد توجه باشگاه آرسنال قرار گرفته است.
آرسنال خواهان جذب مدافع بایرن مونیخ

آپدیت نود 32

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author