آرسنال به دنبال جذب جیمی واردی

آرسنال به دنبال جذب جیمی واردی
آرسنال قصد دارد جیمی واردی، مهاجم لسترسیتی را به عنوان دومین خرید فصل خود به خدمت بگیرد.

آرسنال به دنبال جذب جیمی واردی

آرسنال قصد دارد جیمی واردی، مهاجم لسترسیتی را به عنوان دومین خرید فصل خود به خدمت بگیرد.
آرسنال به دنبال جذب جیمی واردی

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author