آرام و باانگیزه‌ترین کاپیتان پرسپولیس (عکس)

آرام و باانگیزه‌ترین کاپیتان پرسپولیس (عکس)
علیرضا نورمحمدی این هفته های در ترکیب تیمش به میدان نمی رود اما هر هفته با انگیزه همیشگی در تمرین حضور می یابد.

آرام و باانگیزه‌ترین کاپیتان پرسپولیس (عکس)

علیرضا نورمحمدی این هفته های در ترکیب تیمش به میدان نمی رود اما هر هفته با انگیزه همیشگی در تمرین حضور می یابد.
آرام و باانگیزه‌ترین کاپیتان پرسپولیس (عکس)

آپدیت نود 32 ورژن 8

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author