آخرین اخبار از تمدید قرارداد طارمی

آخرین اخبار از تمدید قرارداد طارمی
در حالی که گفته می شد وکیل مهدی طارمی امروز با حضور در باشگاه پرسپولیس توافق نهایی برای تمدید قرارداد را به انجام رسانده است، این خبر تکذیب شد.

آخرین اخبار از تمدید قرارداد طارمی

در حالی که گفته می شد وکیل مهدی طارمی امروز با حضور در باشگاه پرسپولیس توافق نهایی برای تمدید قرارداد را به انجام رسانده است، این خبر تکذیب شد.
آخرین اخبار از تمدید قرارداد طارمی

آپدیت نود 32

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author